r., imieniny:
Aktualna strona > Moniuszki efekty projektu   Program operacyjny

   Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

   Oś priorytetowa

   Oś priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne


   Działanie

   Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich


   Tytuł projektu

   Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej
   w obszarze ulicy Moniuszki 25-31A

 Efekty projektu

  • zdecydowana poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców budynków zlokalizowanych przy ulicy Moniuszki 25, Moniuszki 27 i Moniuszki 29,

  • poprawa jakości funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez udostępnienie 183 m2 powierzchni gospodarczych o wysokim standardzie,

  • udostępnienie dodatkowej uporządkowanej przestrzeni publicznej,

  • przyrost liczby nowych miejsc pracy,

  • uporządkowanie istniejących i stworzenie nowych terenów zielonych,

  • poprawa estetyki zagospodarowania terenu - wyburzenia obiektów w złym stanie technicznym, pustostanów, komórek, przybudówek,

  • uwolnienie terenów w centrum miasta pod nowe formy zabudowy, odpowiadające nowym funkcjom i standardom.