r., imieniny:
Aktualna strona > News
18 Maj 2018

Informacja o przetargu - Łazienna 3 (poddasze)

Zdjęcie Artykułu

 

 

 

 

 

 

Biała Podlaska dnia 18.05.2018r.

ZGL BOM/WW/p.6/18                           

 

 

                                                                                                                                

 

I N F O R M A C J A

 

         Zakład  Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. z siedzibą  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5  informuje, że  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Spółki,  na stronie   www.zglbialapodlaska.pl  www.biala24.pl; www.tv-wschod.pl     a także na stronie  ZGL w TVK „Vectra” S.A. została  wywieszona  na okres   21 dni  informacja  o oddaniu w najem lokalu użytkowego oznaczonego nr 6, na  dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym  i hazardowych,  zlokalizowanego  na poddaszu  w budynku przy ulicy  ŁAZIENNEJ 3 o powierzchni 51,36m², w tym:

  • pomieszczenie biurowe  - 24,77m²,
  • pomieszczenie socjalne  - 14,75m²,
  • łazienka z w-c  - 4,72 m²,
  • holl – 7,12 m²

Cena wywoławcza 20zł/m² plus obowiązujący podatek VAT

Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie21 dniod daty opublikowania niniejszej informacji .

            Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (83) 3436246 wew. 23 i 27  lub 516 150 138.