r., imieniny:
Aktualna strona > News
28 Maj 2018

Informacja o przetargu - Plac Rubina 11-14 lok. 3

Zdjęcie Artykułu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biała Podlaska dnia 28.05.2018r.

ZGL BOM/WW/p.9/18                           

 

 

                                                                                                                                

 

I N F O R M A C J A

 

                  Zakład  Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. z siedzibą  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5  informuje, że  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Spółki,  na stronie   www.zglbialapodlaska.pl ; www.biala24.pl; www.tv-wschod.pl  została  wywieszona  na okres   21 dni  informacja  o oddaniu w najem lokalu użytkowego na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym  i hazardowych,  zlokalizowanego  na parterze  w centrum miasta w budynku przy ulicy  PLAC RUBINA 11-14  (lok. nr 3) o powierzchni  35,29m², w tym:

  • pomieszczenie usługowo-handlowe ( 28,19m²),
  • pomieszczenie socjalne (3,71m²),
  • pomieszczenie  łazienki  (3,39m²).

Lokal wyposażony jest w instalację: wodociągową, kanalizacyjną, co  z pieca gazowego

Cena wywoławcza 25zł/m² plus obowiązujący podatek VAT

Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie21 dniod daty opublikowania niniejszej informacji .

            Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (83) 3436246 wew. 23 i 27  lub 516 150 138.