r., imieniny:
Aktualna strona > News
9 Luty 2016

Informacja o przetargu - PLAC WOLNOŚCI 12 parter

Zdjęcie Artykułu

 

 

 

 

 

 

 

Biała Podlaska, dnia 08.02.2016r.

 

 

ZGL/BOM/WW/p.4/2016

 

 

I N F O R M A C J A

 

        Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje o przeznaczeniu do oddania w najem na czas nieoznaczony na działalność gastronomiczną lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy Placu Wolności 12 w Białej Podlaskiej, składającego się z 5 pomieszczeń i w.c. o łącznej powierzchni  144,03m², wyposażonego w instalację wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, w.c.

Warunkiem oddania lokalu w najem jest uprzednie przeprowadzenie przez najemcę, który wylicytuje najwyższą stawkę na przetargu, remontu w zakresie określonym w dokumentacji opracowanej przez wynajmującego.

Koszty wykonania remontu, jako nakłady na modernizację lokalu stanowiące inwestycję na obcym środku trwałym, najemca będzie, stosownie do zawartego na tę okoliczność porozumienia, w 50% amortyzował, a w pozostałych 50% koszty będą odliczane z połowy czynszu miesięcznego.

Cena wywoławcza netto 25zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Przetarg na oddanie w najem przedmiotowego lokalu zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. od dnia 09 lutego 2016r.

Informacje dotyczące lokalu i przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Spółka z o.o., na stronach www.monitorurzedowy.pl/ogloszenia, www.zglbialapodlaska, a także na stronie ZGL w TV „Vectra” S.A.