r., imieniny:
Aktualna strona > News
5 Marzec 2018

Informacja z dn. 05.03.2018 o oddaniu w najem - Sidorska 27

Zdjęcie Artykułu

 

 

 

 

 

 

 

Biała Podlaska dnia 05.03.2018r.

ZGL BOM/WW/p.4/18                           

 

 

                                                                                                                                

 

I N F O R M A C J A

 

       Zakład  Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. z siedzibą  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5  informuje, że  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Spółki,  na stronie   www.zglbialapodlaska.pl  www.biala24.pl; www.tv-wschod.pli  a także na stronie  ZGL w TVK „Vectra” S.A. została  wywieszona  na okres   21 dni  informacja  o oddaniu w najem lokalu użytkowego  na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym  i hazardowych,  zlokalizowanego  na parterze  w budynku przy ulicy  SIDORSKIEJ 27 o powierzchni 119,29m², w tym:

1)        korytarz ( 4,48m²),

2)        sala obsługi  (20,47m²),

3)       sala obsługi (19,72m²),

4)       magazyn ( 12,30m²),

5)       korytarz ( 9,70m²),

6)       pomieszczenie  biurowe (9,87m²),

7)       magazyn  ( 5,38m²),

8)       magazyn ( 1,97m²),

9)       pom. socjalne (14,91m²)

10)   przedsionek wc  ( 1,10m²),

11)   w-c    ( 0,95m²),

12)   magazyn  ( 7,36m²),

13)   magazyn  ( 8,22m²),

14)   magazyn  ( 2,86m²),

.Lokal wyposażony jest w instalację:

  • wodociągową,
  • kanalizacyjną
  • centralnego ogrzewania

Cena wywoławcza 15zł/m² plus obowiązujący podatek VAT

Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie21 dniod daty opublikowania niniejszej informacji .

            Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (83) 3436246 wew. 23 i 27  lub 516 150 138.