r., imieniny:
Aktualna strona > News
20 Październik 2015

Informacja z dn. 13 października w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Zdjęcie Artykułu

Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej informuje o umieszczeniu na okres 21 dni tj. od 13 października do 3 listopada 2015r.

wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców (w drodze bezprzetargowej) zlokalizowanych w budynkach przy ulicach Al. 1000-lecia 33 i 35, Kolejowej 28, Sidorskiej 32, Sikorskiego 3A i 4, Terebelskiej 47. Al. 1000-lecia 33


Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska określone zostały w Uchwale nr VIII/48/15 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Biała Podlaska.