r., imieniny:
Aktualna strona > News
6 Lipiec 2015

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku PLAC WOLNOŚCI 12

Zdjęcie Artykułu

ZGL.BOM/WW/p.5/2015                                   

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego  w budynku  PLAC WOLNOŚCI 12 , na dowolną działalność usytuowanego na parterze, składającego się z 5 pomieszczeń i w-c o łącznej powierzchni 144,03m² .

wadium 8.600zł, cena wywoławcza  netto 30zł/m², wartość postąpienia 2 zł/m².

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%. 

Termin  przetargu 14 lipca  2015r. godz. 11;00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5 (sala konferencyjna na parterze)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)       wpłacenie  wadium  (najpóźniej w dniu przetargu  do godz. 9:30 w punkcie kasowym BS przy ul. Żeromskiego 5),

2)       złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu zwraca się niezwłocznie po przetargu zaś wygrywającego przetarg zalicza się na kaucję zabezpieczającą  należności wynajmującego.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy, utraty wadium

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, z którymi Spółka rozwiązała, z ich winy z przyczyn ich dotyczących, umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.