r., imieniny:
Aktualna strona > News
18 Grudzień 2012

Usługi rachunkowo-księgowe

Zdjęcie Artykułu

 1. Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami wspólnot mieszkaniowych.
 2. Opracowywanie projektów planów gospodarczych.
 3. Przygotowywanie naliczeń finansowych na podstawie uchwał właścicieli lokali.
 4. Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych za określony okres.
 5. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 6. Przygotowywanie okresowych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz o uzyskanych przychodach.
 7. Rozliczanie okresowe oraz roczne z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego.
 8. Zgłaszanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu opłat mieszkaniowych i pożytków oraz innych przychodów z nieruchomości.
 9. Wydawanie zaświadczeń lub poświadczeń właścicielom lokali, dotyczących dodatków mieszkaniowych bądź pomocy społecznej.
 10. Przechowywanie i utrzymywanie źródłowych dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Obsługa bankowa i pocztowa zarządzanych wspólnot mieszkaniowych.